PRISER OG PRISBEREGNING

PRISENE ER FASTSATT AV TAXI SØR AS
Ved all kjøring brukes taksameterterminal tilhørende Taxi Sør. Taxi Sør styrer hovedtakstene fra sentralen.
Beløpet på taksameteret er sammensatt av medgått tid og kjørt distanse. Alle turer har en oppstartspris (påslag).
Oppstartspris gjelder for alle turer som bestilles fra Taxi Sør eller holdeplasser i vårt kjøreområde som er Kristiansand,
Søgne, Songdalen og Lillesand. Dersom Taxi Sør tilbyr en fastpris på strekningen, gjelder priser og bestemmelser for denne.

MERVERDIAVGIFT
Alle priser ved persontransport er inkludert 12% mva. Ved pakkekjøring er satsen 25% mva.

FORHÅNDSBESTILLING
I Kristiansand, Søgne og Songdalen startes taksameteret ved ankomst hentested. Ved forhåndsbestilling starter taksameteret på avtalt tidspunkt. I områder hvor maksimalprisforskriften gjelder brukes maksimalprisforskriften regler om fremkjøringstakst.

 

BAGASJE
Det er ikke tillegg for vanlig bagasje/reisegods som får plass i vanlig bil.

BOMPENGER OG ANDRE AVGIFTER
Utlegg ved bompasseringer, fergeutlegg, parkeringsutgifter belastes kunden (gjelder ikke der kontrakt ikke tillater dette).
Dette spesifiseres under funksjonen ekstra.

TUR/RETUR
Ved all kjøring skal taksameter løpe så lenge du som kunde benytter tjenesten til Taxi Sør,
gjelder også når bilen står stille (ventetid) Bestemmelsene gjelder også for fastpriser.

FASTE AVTALER
Den enkelte taxifører plikter å følge de avtaler/kontrakter som Taxi Sør til enhver tid har inngått.

Flytaxi

Taxi Sør har faste lave priser til og fra Kristiansand lufthavn Kjevik i forbindelse med flyavganger og flyankomster.
Dagtakst fra kl. 0600 til kl. 2000 hverdager. Kveldstakst fra kl. 2000 til kl. 0600 hverdager og hele helgen.
Alle priser inkl 12% mva. Tillegg for ekstra adresse på ruten er dagtid kr 60,- og kveld/natt/helg kr 80,-.

Se mer her

Scroll to top