Hvem er vi?

Taxi Sør AL ble stiftet i 1994 av fem løyvehavere. Dette ble raskt utvidet med nye løyvehavere. Ved årsskiftet 1998-1999 ble Taxi Sør AS stiftet i sin nåværende form. Vi har i dag nærmere 55 løyvehavere og 120 biler fordelt over hele Agder. Vi kjører omtrent 350.000-400.000 turer i året.

Fra september 2022 er Taxi Sør en del av Oslo Taxi-konsernet. Oslo Taxi ble etablert i 1921 og er i dag et av Norges største konsern innen persontransport, målt i antall passasjerer. I konsernet inngår drosjesentralene Oslo Taxi AS, Elvebyen Taxi AS, Taxi Sør AS, Oslo Taxibuss AS og teknologiselskapet CenCom AS.

Hva gjør vi?

I Taxi Sør er vi stolte over å levere pålitelig, sikker og behagelig transport til hele Sørlandet. Vi har mange års erfaring og solid kompetanse på å transportere våre passasjerer dit de trenger, når de trenger det og til tiden.

Våre sjåfører har også god erfaring i å jobbe med mennesker med særskilte behov og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Hos oss kan du bestille enkeltturer eller leie bil/minibuss for en hel dag. All leie skjer med en erfaren fører. Vi kan skreddersy et opplegg som passer for deg.

Hos oss smiler vi, er rause og inkluderende. Vi jobber med mennesker, for mennesker. Hele tiden med respekt for at alle er forskjellige og har ulike behov. Vi tilrettelegger og sikrer at alle opplever trygg, sikker og respektfull transport hos oss.

Hva tilbyr vi?

Taxi Sør tilbyr varierte transporttjenester i hele Agder fylke. Vi har biler på de fleste holdeplasser i Kvadraturen i Kristiansand, og ellers i områdene rundt Kristiansand, Søgne, Songdalen, Tvedestrand og i Lillesand.

Vi er alltid nær deg, når du trenger en drosje. Du bestiller oss via Taxifix-appen eller på telefon 02322.

Døgnåpent kundesenter

Tlf: 02322 | Epost: booking@taxisor.no

Administrasjonen – virkedager 0800-1600
E-post: post@taxisor.no

KONTAKT OSS

Post-/besøksadresse: Taxi Sør AS, Kartheia 5, 4626 Kristiansand

Daglig leder
Wenche Storbrua
Epost: wenche.storbrua@taxisor.no
Mobil:91 88 25 95
Salg/Marked

Rikke Flo
Epost: rikke.flo@taxisor.no
Mobil: 93 25 92 11

Backoffice

Morten Drøsdal
Epost: md@taxisor.no
Mobil: 95 95 95 90

Scroll to top