Jobb hos oss

Vi kjører pr i dag Vegårdshei, Tvedestrand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og  Mandal. Grunnet en økende oppdragsmengde og kundemasse har vi behov for enda flere sjåfører.

Du som ønsker å begynne som taxisjåfør i Taxi Sør, må gjennomføre kjennskapsprøve og et intervju.
For å kjøre drosje generelt må du ha politiets kjøreseddel og gyldig førerkort. Kravene for å få kjøreseddel er som følger (gjelder fra 1. november 2020):

  • Søkeren må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel
  • Søker av kjøreseddel må oppfylle de samme krav til helse som for førerkort klasse D og DE. Legeattest skal, som i dag, vedlegges ved søknad om kjøreseddel og søknad om fornying av kjøreseddel
  • Videre må søker av kjøreseddel til drosje, ha hatt førerkort klasse B i minst to år sammenhengende før kjøreseddel kan utstedes.
  • Nye krav til helse samt krav om førerkort klasse B i minst to år sammenhengende, gjelder for alle som søker om kjøreseddel til drosje eller om fornying av kjøreseddel til drosje.
  • For utenlandske statsborgere kreves det i tillegg 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes. Yrkestransportloven § 37 c fastsetter noen unntak fra dette.
  • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse for å kunne søke om kjøreseddel for drosjesjåfører. Ved søknad om kjøreseddel eller søknad om fornying av kjøreseddel skal søker legge ved bevis for slik faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse er oppfylt enten ved å gjennomføre en sjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ved at søker innehar gyldig bevis for yrkessjåførkompetanse for persontransport etter yrkessjåførforskriften. Kravet om avlagt eksamen for sjåførutdannelse gjelder kun for nye søkere til kjøreseddel. Det vil si at de som har kjøreseddel når det nye regelverket trer i kraft er unntatt kravet om avlagt sjåføreksamen når kjøreseddelen fornyes.

For å kjøre drosje i Taxi Sør må du i tillegg være presentabel, vennlig og serviceinnstilt. Vi krever at du snakker norsk dagligtale og behersker norsk skriftlig. Les her hva Statens Vegvesen sier om kjøreseddel.

Ønsker du å jobbe i Taxi Sør, send mail til kurs@taxisor.no

Scroll to top