Prislister og beregning av takster Taxi Sør

Kristiansand, Søgne og nedre del av Songdalen.

Priser Lillesand og andre områder i Agder med makspris.

Flytaxi Kristiansand kommune-Kjevik lufthavn.

Flytaxi andre områder til Kristiansand lufthavn Kjevik.

Prisberegning
Ved all kjøring brukes taksameter. Taxi Sør styrer hovedtakstene fra sentralen.
Beløpet på taksameteret er sammensatt av medgått tid og kjørt distanse. Alle turer har en oppstartspris (påslag).
Oppstartspris gjelder for alle turer som bestilles fra Taxi Sør eller holdeplasser i vårt kjøreområde som er Kristiansand, Søgne, Songdalen og Lillesand.

Dersom Taxi Sør tilbyr en fastpris på strekningen, gjelder priser og bestemmelser for denne.

FASTE AVTALER
Den enkelte taxifører plikter å følge de avtaler/kontrakter som Taxi Sør til enhver tid har inngått.

(PRISENE ER FASTSATT AV TAXI SØR AS).

Scroll to top