Priser Lillesand og andre områder i Agder med makspris

For prisregulerte områder. Prisene gjelder fra 15. april 2024.

TidTilleggAntall
passasjerer
StartprisStartpris ved
fremmøte
Pris per kmPris per
minutt
MinsteprisJamførpris*Fjerntakst per km 1*Takst
tilkjøring
Dag
Mandag-fredag
Kl. 06:00-18:00.
0 %1 – 4
5 – 8
9 -16
58
120
155
97
120
155
12,20
26,82
38,65
8,42
9,00
9,00
128
185
246
304
452
581
21,2020,50
Kveld
Mandag-
fredag
Kl. 18:00-24:00.
21 %1 – 4
5 – 8
9 -16
707
145
188
117
145
188
14,76
32,45
46,77
10,19
10,89
10,89
155
224
298
368
546
703
25,6524,81
Lørdag
Kl. 06:00-15:00.
30 %1 – 4
5 – 8
9 -16
75
156
202
126
156
202
15,86
34,87
50,25
10,95
11,70
11,70
166
241
320
395
587
756
27,5626,65
Natt/ helg
Mandag-fredag
Kl. 24:00-06:00.
Lørdag Kl. 15:00-søndag kl. 24:00.
35 %1 – 4
5 – 8
9 -16
78
162
209
131
162
209
16,47
36,21
52,18
11,37
12,15
12,15
173
250
332
410
610
785
28,6227,68
Høytid- og helligdager45 %1 – 4
5 – 8
9 -16
84
174
225
141
174
225
17,69
38,89
56,04
12,21
13,05
13,05
186
268
357
441
655
843
30,7429,73
* Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.  
1* Fjerntakst pr km etter 10 km.  Alle priser er inkludert 12 % mva.  
Taxi Sør har faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik – fra flere destinasjoner i Agder. 
Scroll to top