Priser Lillesand og andre områder i Agder med makspris

For prisregulerte områder. Prisene gjelder fra 1. mars 2023.

TidTilleggAntall
passasjerer
StartprisStartpris ved
fremmøte
Pris per kmPris per
minutt
MinsteprisJamførpris*Fjerntakst per km 1*Takst
tilkjøring
Dag
Mandag-fredag
Kl. 06:00-18:00.
0 %1 – 4
5 – 8
9 -16
55
120
155
92
120
155
11,60
26,82
38,65
8,02
9,00
9,00
122
185
246
289
452
581
20,2019,50
Kveld
Mandag-
fredag
Kl. 18:00-24:00.
21 %1 – 4
5 – 8
9 -16
67
145
188
111
145
188
14,04
32,45
46,77
9,70
10,89
10,89
148
224
298
349,76
546
703
24,4423,60
Lørdag
Kl. 06:00-15:00.
30 %1 – 4
5 – 8
9 -16
72
156
202
120
156
202
15,08
34,87
50,25
10,43
11,70
11,70
159
241
320
375,78
587
756
26,2625,35
Natt/ helg
Mandag-fredag
Kl. 24:00-06:00.
Lørdag Kl. 15:00-søndag kl. 24:00.
35 %1 – 4
5 – 8
9 -16
74
162
209
124
162
209
15,66
36,21
52,18
10,83
12,15
12,15
165
250
332
390,23
610
785
27,2726,33
Høytid- og helligdager45 %1 – 4
5 – 8
9 -16
80
174
225
133
174
225
16,86
38,89
56,04
11,63
13,05
13,05
177
268
357
419,14
655
843
29,2928,28
* Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.  
1* Fjerntakst pr km etter 10 km.  Alle priser er inkludert 12 % mva.  
Taxi Sør har faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik – fra flere destinasjoner i Agder. 
Scroll to top