Priser Kristiansand, Søgne og nedre del av Songdalen

Gjelder fra 1. august 2022.

TidAntall
passasjerer
StartprisPris per kmPris per
minutt
MinsteprisJamførpris*
Dag

Mandag-fredag
Kl. 06:00-20:00.
1-4
5-8
9-16
78
120
155
15,84
26,82
38,65
9,00130
195
265
322
452
581
KVELD/NATT/HELG
Mandag-torsdag
Kl. 20:00-06:00.
Fredag 20:00-
mandag 06:00.
1-4
5-8
9-16
102
155
205
20,6
34,87
50,25
11,50170
255
340
384
551
724
Høytid- og helligdager1-4
5-8
9-16
120
180
235
23,77
40,24
57,97
13,50200
300
400
427
619
816
* Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone. Alle priser er inkludert 12 % mva. Taxi Sør har faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik fra flere destinasjoner i Agder. Se egen prisliste, eller spør sjåføren om pris.
Scroll to top