Kjentmannsprøven

For at Taxi Sør skal være Sørlandets beste drosjeselskap, tester vi alle som søker jobb som drosjesjåfør. For å lykkes i jobben som drosjesjåfør er det avgjørende med kunnskap om geografi og vårt primære kjøreområde i Kristiansand kommune.

Det betyr blant annet at du som drosjesjåfør i Taxi Sør må vite hvor de fleste skoler, sykehjem og andre offentlige bygninger er lokalisert. Du må vite hvilke områder/bydeler forskjellige veier og gater befinner seg i. I tillegg er det nødvendig med lokal kunnskap om Kristiansand, som kan ha betydning for kunder som har behov for drosje.

Testen avholdes hos i Taxi Sørs lokaler, og vi gjør oppmerksom på at allle søker må forberede seg grundig før prøven avlegges.

Pris:

Privatperson: 500 NOK (Første forsøk inkludert i kurspris.).

Andre forsøk og ny prøve: 600 NOK.

Eventuelt tredje og ny prøve: 700 NOK.

*Alle priser er inkludert kursmateriell.

Består du ikke testen kan du få en karantenetid før du kan ta prøven på nytt:

70 % -75 % rette – 3 ukers karantene.

60 % – 70 % rette – 3 måneders karantene.

0 % – 60 % rette – 6 måneders karantene.

Har du strøket prøven etter tre forsøk, så må du vente seks måneder før ny prøve kan gjennomføres.

Scroll to top