PRISER

PRISER OG PRISBEREGNING

(PRISENE ER FASTSATT AV TAXI SØR AS)

Ved all kjøring brukes taksameterterminal tilhørende Taxi Sør. Taxi Sør styrer hovedtakstene fra sentralen.
Beløpet på taksameteret er sammensatt av medgått tid og kjørt distanse. Alle turer har en oppstartspris (påslag).
Oppstartspris gjelder for alle turer som bestilles fra Taxi Sør eller holdeplasser i vårt kjøreområde som er Kristiansand, Søgne, Songdalen og Lillesand.

Dersom Taxi Sør tilbyr en fastpris på strekningen, gjelder priser og bestemmelser for denne.

MERVERDIAVGIFT

Alle priser ved persontransport er inkludert 6% mva.
Ved pakkekjøring er satsen 25% mva.

FORHÅNDSBESTILLING

Taksameteret startes ved ankomst hentested. Ved forhåndsbestilling starter taksameteret på avtalt tidspunkt.

BAGASJE

Det er ikke tillegg for vanlig bagasje/reisegods som får plass i vanlig bil.

BOMPENGER OG ANDRE AVGIFTER

Utlegg ved bompasseringer, fergeutlegg, parkeringsutgifter belastes kunden (gjelder ikke der kontrakt ikke tillater dette). Dette spesifiseres under funksjonen ekstra.

TUR/RETUR

Ved all kjøring skal taksameter løpe så lenge du som kunde benytter tjenesten til Taxi Sør, gjelder også når bilen står stille (ventetid)

Bestemmelsene gjelder også for fastpriser.

FASTE AVTALER

Den enkelte taxifører plikter å følge de avtaler/kontrakter som Taxi Sør til enhver tid har inngått.