Kjenntmannsprøve

For at Taxi Sør AS skal være best i markedet tester vi søkernes geografiske kunnskap om vårt primære kjøreområde – Kristiansand kommune.

Dette innebærer at en som taxisjåfør må kunne vite hvor de fleste skoler, sykehjem og andre offentlige bygniger befinner seg. Vite hvilke områder de forskjellige veier/gater befinner seg i. I tillegg til endel informasjon om Kristiansand  som kan ha betydning for kunden når han har behov for taxi.

Testen avholdes hos Taxi Sør AS, og vi gjør oppmerksom på at søker må forberede seg grundig før prøven avlegges.

Pris:

Første forsøk  inkludert i kurspris. (Privatist kr 500,-)

Hvis en må ta prøven på nytt koster den for andre forsøk kr. 600,-

For et eventuelt tredje forsøk koster det kr. 700,-.

For hvert forsøk som ikke blir bestått vil det bli en karantene:

70% – 75% rett 3 uker.

60% – 70% rett 3 måneder.

0% – 60% rett 6 måneder.

Har du ikke bestått etter tre forsøk, så vil det bli en karantene på 6 – seks måneder.

Alle prøver er inkl. materiell.