TT kjøring

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

Mer om tjenesten her

Denne tjenesten har et direkte telefonnummer for å forenkle bestillingen.

TT-telefon:  380 97000
Brukerkort skal alltid være tilgjengelig ved bestilling og alltid være med under transport.

Egenandeler for TT tjenesten er for tiden: