TT kjøring

Transporttjenesten for funksjonshemmede Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

For TT-kjøring har foreløpig Agder Fylkeskommune opprettholdt de forskjellige ordningene ordningen som var i gamle Aust- og Vest-agder

Du kan lese mer om forskjellene her.

I Søgne, nedre del av Songdalen og Kristiansand kjører ikke vi TT lenger.

I Lillesand kommunne kan man ringe TT-telefon:  380 97000
Brukerkort skal alltid være tilgjengelig ved bestilling og alltid være med under transport.

I gamle Vest Agder er dette gjeldende egenandeler: