Skoletransport

Taxi Sør  har avtale med Vest-Agder fylkeskommune/AKT om skolekjøring i Kristiansand, Søgne og Songdalen. I tillegg har vi skolekjøring i Lillesand kommune i Aust-Agder.

All skoleskyss må bestilles gjennom AKT. De formidler oppdragene til oss. Når AKT har innvilget transport, er det vi som skal kontaktes for avbestillinger og andre beskjeder om skyssen.

Kontaktperson hos oss er: Morten Drøsdal. Han kan nås på e-post: skoletransport@taxisor.no eller på tlf.: 95 95 95 90 (denne telefonen er bemannet fra kl. 08.00 – 15.00)

Du kan lese mer om ordningen enten hos Agder Kolletivtransport eller hos Vest-Agder fylkeskommune.