Ris og ros

 

Taxi Sør kjører ca 350 000 – 400 000 turer i året. De aller fleste blir leverte på en tilfredsstillende måte, men noen turer går dessverre ikke helt som de skal. For å kunne forbedre vår service, er vi interessert i tilbakemeldinger/kommentarer fra våre kunder – både ris og ros.

Du kan sende en e-post til følgende adresse:

risogros@taxisor.no

Eller du kan sende brev til:

Taxi Sør AS
Kartheia 5
4626 Kristiansand

Du kan også bruke skjemaet på denne siden.

Husk å få med mest mulig relevante opplysninger, slik som:
Løyve nr (om mulig), tidspunkt, opplysninger om sjåfør, hendelsesforløp, osv.
Og selvfølgelig; hva henvendelsen gjelder. Husk også å få med ditt eget navn, adressen og telefonnummeret du kan treffes på.

 

SKJEMA FOR RIS OG ROS:
 

 

 

Taxi Sør har nedsatt et eget utvalg for å ivareta klagesaker fra publikum. Dette har vi ikke gjort fordi klagene er mange, vi har gjort det for å vise at vi tar klager alvorlig. Du vil så snart som mulig få tilbakemelding på din klage.