Pasienttransport

 

Pasienter som skal til undersøkelse og behandling kan få dekket deler av utgiftene til reise. Mer informasjon om dette finner du på Pasientreiser sine nettsider.

Ring Pasientreiser tlf.: 05515 eller ditt legekontor / behandler for bestilling av reiser.

Taxi Sør utfører pr. i dag  pasienttransport i følgende kommuner:

Søgne, Songdalen, Hægebostad og Lillesand