Bestillingsruter

 

Taxi Sør kjører i samarbeid med Agder Kolletivtransport bestillingsruter fra utvalgte steder i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Bestillingsruter er opprettet for å forbedre transporttilbudet og gi nye reisemuligheter for alle brukergrupper. Ordningen baserer seg på at rutene forhåndsbestilles, og kjøres kun dersom det kommer inn bestilling på forhånd. Det er som regel definert en hovedstrekning som ruta følger, men det er også i en viss utstrekning mulig å bestille ekstra henting og tilkjøring. Bestillingsruter kjøres med vanlig drosje eller minibuss. Rullestolbrukere oppgir dette ved bestilling slik at det kan settes inn tilrettelagt bil.

Tilbudet gir nye reisemuligheter til handel, service, ulike ærend og aktiviteter! Se folder fra AKT.

I denne folderen står det hvordan du som kunde skal forholde deg til bestilling av disse rutene. Er det noen du lurer på kan du ringe Taxi Sør på tlf: 380 28000, AKT på tlf. 177 eller se Agder Kollektivtransport for mer informasjon.

For bestilling:

Bestill senest to timer før avgang, på tlf.: 380 28000.
Morgenruter må bestilles senest kl 22.00 kvelden før.

 

Se folder her: